POSAO

OTVOREN NATJEČAJ - Radno mjesto: samostalni knjigovođa

POČETAK RADA:

 • sredinom svibnja

PREDUVIJETI:

 • osoba prijavljena na burzi rada

OPIS POSLOVA:

 • Samostalno obavljanje računovodstveno-knjigovodstvenih poslova za tvrtke i neprofitne organizacije
 • Kontiranje i unos tuzemnih, EU i INO URA i IRA.
 • Obračun PDV-a, saldiranje i usklada sa glavnom knjigom
 • Izrada IOS-a, opomena i obračun zateznih kamata kupcima
 • Praćenje i usklada salda–konti kupaca i dobavljača
 • Obračunska plaćanja – pripremanje ugovora i knjiženje kompenzacija, asignacija, cesija i sl.
 • Kontrola glavne knjige i usklade s pomoćnim knjigama
 • Vođenje kadrovskih evidencija, prikupljanje propisane dokumentacije za zasnivanje radnog odnosa
 • Radni odnosi –prijave/odjave/promjene
 • Obračun plaća i predaja propisanih obrazaca
 • Platni promet, knjiženje kunskih i deviznih izvoda
 • Blagajničko poslovanje – kunsko i devizno, izrada uplatnica i isplatnica, paćenje blagajničkog dnevnika
 • Izrada putnih naloga i obračun troškova i dnevnica
 • Unos dugotrajne materijalne imovine, obračun amortizacije,
 • Unos i knjiženje sitnog inventara
 • Izrada završnih godišnjeg izvještaja za porezne potrebe – obrazac PD, račun dobiti i gubitka, bilanca, bilješke, obračun propisanih naknada
 • Izrada završnih godišnjeg izvještaja za potrebe statistike i javne objave
 • Izrada tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja prema posebnim potrebama poduzetnika
 • Praćenje zakonskih propisa iz područja računovodstva i financija
 • Po potrebi i drugi administrativno-financijski poslovi, kontaktiranje s kupcima i dobavljačima
 • Potrebno znanje računovodstva poduzetnika
 • Kontaktiranje s klijentima i nadležnim institucijama

ODGOVORNOSTI:

 • Odgovornost za pravovremeno, točno i stručno obavljanje poslova
 • Odgovornost za čuvanje profesionalne i poslovne tajne
 • Odgovornost za pridržavanje rokova
 • Odgovornost za točnost informacija
 • Odgovornost za točnost obrade podataka

UVJETI:

 • potrebne godine iskustva na istim poslovima: 5 godine
 • napredno poznavanje rada u programu Synesis
 • napredno korištenje informatičke tehnologije (korištenje sustava e-porezne, e-fina, e-mirovinsko i sl.)
 • poznavanje računovodstvenih I IFRS standarda I poreznih propisa
 • samostalna i odgovorna osoba
 • analitičnost, točnost, ažurnost, sistematičnost i odgovornost
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

Životopise i zamolbe slati isključivo na e-mail adresu: info@gameofnumbers.hr

Kontaktirajte nas

Trenutno nismo on-line- Pošaljite nam svoj upit i odgovorit ćemo u najkraćem mogućem roku.